• půjčování beletrie (romány, poezie, divadelní hry,detektivky, fantasy…)
 • půjčování odborné a populárně naučné literatury půjčování
 • půjčování periodik (denní tisk, časopisy)
 • půjčování regionální literatury
 • prezenční půjčování slovníků a encyklopedií z příruční knihovny
 • rezervace požadovaných knih
 • meziknihovní výpůjční službu
 • kopírovací služby
 • on-line katalog knihovního fondu
 • vyhledávání informací
 • klidné prostředí knihovny
 • půjčování beletrie a naučné literatury pro děti
 • pohádky a první čtení
 • půjčování dětských časopisů
 • rezervace požadovaných knih
 • internet pro veřejnost a CD-ROMY
 • besedy se spisovateli, soutěže a akce pro děti
 • lekce knihovnicko-bibliografické gramotnosti pro žáky mateřských a základních škol