Registrační poplatek:
Dospělí čtenáři roční 150,- Kč
Dospělí čtenáři půlroční 90,- Kč
Jednorázová výpůjčka 50,- Kč
Děti do 15 let 70,- Kč
Čtenáři nad 70 let zdarma
 Meziknihovní výpůjční služby:
Poštovné za každý vypůjčený titul 80,- Kč
 Poplatky za upomínky:
Výpůjční doba knih a časopisů – 1 měsíc
1. upomínka - (po 31 dnech i bez písemného upozornění) 20,- Kč
2. upomínka - po dalších 15 dnech 30,- Kč
3. upomínka - po dalších 15 dnech 50,- Kč
4. upomínka - po dalších 15 dnech 150,- Kč
Jestliže se čtenář do knihovny nedostaví v určeném termínu, řeší se vyřízení pohledávky právní cestou se sankčním poplatkem 500 Kč.
 Náhrada při ztrátě nebo poškození knihy:
Cena knihy + manipulační poplatek 230,- Kč
 Náhrada při ztrátě nebo poškození periodika:
Cena časopisu + manipulační poplatek 80,- Kč
 Internet:
Připojení k internetu

zdarma 30 minut,
dále 20,- Kč za každých započatých 15 minut

 
Tisk 4,- Kč / 1 strana A4  
 Kopírovací služby:

Kopie formátu A4 jedna strana

Barevná kopie A4 jedna strana

4,- Kč

25,- Kč

   
 
Poškození čárového kódu: 50,- Kč
Ztráta čtenářského průkazu

50,- Kč