Internet

Provozní řád pro práci s internetem:

Služby internetu může využívat každý uživatel knihovny. Připojení k internetu je poskytováno 30 minut zdarma, dále se účtuje 20,- Kč za každých započatých 15 minut. 

Uživatelé internetu jsou povinni seznámit se s provozním řádem. V případě jeho porušení nesou odpovědnost za škody vzniklé jejich aktivním zásahem do sítě knihovny nebo do sítě internet.

V případě zájmu dalšího uživatele je doba použití internetu omezena na 30 minut.

Na počítači je povoleno používat pouze předinstalovaný software.

Na počítačích městské knihovny je zakázáno:

- měnit nastavený software nebo restartovat počítač.

- nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory nebo instalovat aplikace stažené z internetu.

- kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů.

- šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat.

- vyhledávat, prohlížet a nahrávat z internetu materiály obsahující pornografii a propagující rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem a Listinou základních práv a svobod.

Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.

Použití externích datových zařízení (USB disk apod.) je možné pouze po dohodě s pracovníky knihovny připojením konektory na přední straně počítače.

Městská knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.

Uživatelům, kteří poruší některé z ustanovení tohoto řádu nebo nebudou respektovat pokyny pracovníků knihovny, může být pracovníkem knihovny přístup k internetu ukončen, popř. s ním může být zavedeno řízení o náhradě způsobené škody.

Tisk dokumentů je povolen až po ohlášení pracovníkům knihovny. Poplatek za tisk se řídí ceníkem poskytovaných služeb.

/ Tento provozní řád nabývá platnosti dne 1.2.2010 /

 
Čtenářské konto
Číslo Vaší průkazky:
PIN (RRMMDD):

Odkazy
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Administrátor
Banner