O knihovně

Městská knihovna v Soběslavi je veřejnou univerzální knihovnou. Předmětem její činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Zřizovatelem je Město Soběslav, knihovnu provozuje příspěvková organizace města Kulturní dům města Soběslavi.

Od 1. září 2010 knihovna sídlí v nově zrekonstruovaném severním křídle městského gotického hradu - jedné z nejvýznamnějších památek v Soběslavi. Autorem projektu "Záchrana gotického hradu - Soběslav" je Ing. arch. Jaromír Kročák.

Rozsáhlá, finančně a technicky náročná obnova hradního paláce mohla být plně realizována hlavně díky podpoře z Evropského regionálního rozvojového fondu poskytnutého prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Knihovna plní roli komunitního a informačního centra města a regionu. Jsou zde prostory pro pořádání akcí pro veřejnost, interiér hradu nabízí nové možnosti realizovat také výstavy či koncerty. Je zde možno popovídat si s přáteli, začíst se do knihy, časopisu, a to ve vnitřních prostorách a za příhodného počasí i na venkovní terase na střeše bývalé pivovarské lednice.

Víte, že v roce 2018 …

… navštívilo soběslavskou knihovnu přímo nebo

on-line celkem 47 275 návštěvníků?


… se v knihovně k veřejnému internetu připojilo

1 253 uživatelů?


… se u nás konalo 155 kulturních, vzdělávacích a

jiných akcí, na které přišlo 3 942 hostů?


… si čtenáři půjčili celkem 44 3267 knih a 17 682

časopisů?


… zakoupila městská knihovna 836 nových knih?

… knihovní fond obsahoval 30 303 dokumentů,

z toho 18 730 knih beletrie a 11 518 svazků

naučné literatury?

 

 
Odkazy
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Administrátor
Banner